En človek res ne more
spremeniti sveta, pač pa ga lahko
ideja, ki jo ta posreduje drugim.
https://www.pdfonlinesource.com/
https://www.engineertoolonline.com/

Demokrit

O PODJETJU DEJAVNOSTI REFERENCE VIZIJA GALERIJA

Dejavnosti

Drevesa so v slovenskem prostoru prisotna na več kot 60% površine in so tako rekoč nepogrešljiv krajinski element na katerega smo zavedno ali nezavedno močno navezani. Si lahko predstavljate "golo" Slovenijo?! Življenje v mestih brez dreves in brez okoliških gozdov?! Ali se bi želeli sprehajati po parkovnih površinah v katerih bi prevladovale žareče betonske ploskve? Bi želeli parkirati na žgočih parkiriščih brez trohice sence in posedati na klopcah postavljene zgolj ob tanek drog ulične razsvetljave?! Ste že zasadili kakšno drevo, ga komu podarili, ste morda boter kakšnemu mogočnemu drevesu?

Nam je še kako mar za drevesa! Prav zato želimo skupaj z vami ustvarjati lepa, zdrava in varna drevesa, ki bodo v ponos, v vsakodnevno veselje in zapuščina naslednjim rodovom. Ponuditi vam želimo različne storitve in celovite rešitve za vaša drevesa.

Vsekakor je naša posebnost, da smo se specializirali zgolj na drevesa, na strokovno dejavnost arboristike (svetovanje, načrtovanje, nadzor, diagnostika), katero dopolnjujemo z uporabo vrvnih tehnik ter z dobrim poznavanjem ter uporabo znanja iz računalništva. Naša posebnost je tudi to, da nasprotujemo nestrokovnemu in za drevo CLSI standards

 škodljivim premočnim posegom v njegovo zgradbo t.i. "obglavljanju dreves".

V dejavnost podjetja, ki je specializirano na DREVESA (vse kar se posredno ali neposredno povezano z njimi) sodijo naslednje storitve na področju arboristike:

 • svetovanje in načrtovanje na področju arboristike
 • izvajanje rednih in izrednih letnih pregledov stanja dreves
 • pregledi stanja, vitalnosti in potencialne nevarnosti dreves z uporabo mednarodno uveljavljenih metod
 • diagnostika
 • dodatne arboristične raziskave z uporabo naprave rezistograf (IML PD500) - za živa in odmrla drevesa ter tudi za pregled morebitnega razkroja v lesenih konstrukcijah, drogovih, tramovih, otroških lesenih igralih
 • pregled talne podlage s penetrometrom (Eijkelkamp) in odvzem talnih vzorcev za nadaljnje analize
 • svetovanje pri izvedbi vzdrževalnih del
 • nadzor v času opravljanja vzdrževalnih del; kontrola opravljenih vzdrževalnih del
 • priprava, vodenje in urejanje podatkovnih bazza drevesa
 • osveščanje, pripava publikacij
 • priprava, izpeljava in vodenje različnih projektov za področje arboristike
 • izobraževanje, delavnice, vodeni sprehodi
 • pregled dreves v adrenalinskih in pustolovskih parkih po standardu SIST EN 15567-1:2008 (prvi pregled in redni letni pregledi)
 • pregled dreves na območju potencialnih gradbišč v skladu s tandardom BS 5837:2012
 • priprava strokovnih gradiv (strokovno mnenje / poročilo arborista, arboristična ocena, arboristična analiza)

Ker je naš poudarek na drevesih bodo vse dejavnosti izvedene v skladu z aktualnimi smernicami v sodobni arboristiki, etičnim kodeksom ISA JEDEC codes free download

 certificiranih arboristov ter z upoštevanjem najnovejših dognanj na področju arboristike, poznavanju arborističnih diagnostičnih metod in predpisovanju ukrepov ter smernic po pravilih sodobne mednarodne stroke. Predpisovanje pravočasne, redne in strokovne nege je za drevesa in njihovo okolico ključ do zadovoljnega in nemotečega sobivanja z njimi!

Zavedamo se, da več glav več ve, zato sodelujemo s strokovnjaki iz drugih področjih. Na rast drevesa v urbanem okolju namreč vpliva veliko dejavnikov in povezovanje strok, dejavnosti in interesov je prav zato nujna.

Naše storitve so namenjene:

 • občinam in njihovim uslužbencem, ki skrbijo za zeleno lastnino občine
 • podjetjem ali društvom, ki so lastniki dreves ali so odgovorni za drevesa
 • izvajalcem, ki se ukvarjajo z nego dreves NAS pdf onlien sale
 • zasebnikom, ki so lastniki posameznih dreves ali sklopov dreves
 • strokovnjakom drugih strok, ki se prostorsko prepletajo z arboristiko
 • občanom, ki jih zanimajo drevesa

Za natančnejšo ponudbo naših storitev nas prosim kontaktirajte.

Arboristika
Arborist
Miti in resnice o drevesih
Koristi dreves

Pri skrbi za vaša drevesa vam nudimo naslednje arboristične storitve:

 • svetovanje in načrtovanje nege dreves
 • ocene stanja, vitalnosti in varnosti dreves
 • sodelovanje z izvajalci nege dreves
 • svetovanje pri projektiranju
 • svetovanje pri načrtovanju zasaditev
 • neodvisen nadzor izvajalcev
 • izdelava in upravljanje katastrov dreves
 • pomoč pri stikih z javnostmi
 • izobraževanje
 • SAE pdf codes
 • UL codes share

tanja@arborist.si
GSM: 040/510-681

 

 
 
© Arborist Tanja Grmovšek s.p., 2007-2024, Vse pravice pridržane
Bran©o