En človek res ne more
spremeniti sveta, pač pa ga lahko
ideja, ki jo ta posreduje drugim.

Demokrit

O PODJETJU DEJAVNOSTI REFERENCE VIZIJA GALERIJA

Reference

Pomembnejše strokovne reference:

 • prvi slovenski arborist z opravljenim mednarodnim strokovnim izpitom, ISA Certified Arborist, licenca ML-0333A (veljavnost licence 2008-2011-2014-2017; podaljševanje licence na vsaka 3 leta)
 • prejemnica prestižne mednarodne strokovne nagrade »True Proffesional of Arboriculture« (ISA) v letu 2010
 • udeležba na mednarodnih arborističnih konferencah: Denver, ZDA 2007 (RMC ISA); Torino, ITA 2008 (EAC, ISA); Chicago, ZDA 2010 (ISA); Baden - Dunaj 2011 (ISA AT); Portland, ZDA 2012 (ISA), Rovinj, HR 2013 (HAD), Baden - Dunaj 2013 (ISA AT), Torino, ITA 2014 (ISA)
 • ogled tekmovanj za drevesne plezalce Torino (evropsko prvenstvo, 2008), Praga (evropsko prvenstvo, 2009), Chicago (svetovno prvenstvo, 2010), Dunaj (evropsko prvenstvo, 2011), Portland (svetovno prvenstvo, 2012)
 • predavateljica na strokovnem posvetu, Hortikultura – možnosti, priložnosti, prenos dobre prakse; tema predavanja: Arboristika. Primeri dobre in slabe prakse (Višja strokovna šola za Hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, 2009; predavateljica na strokovnem srečanju naročnikov in izvajalcev zimskega vzdrževanja cest; tema predavanja: Vpliv soli za posipanje cestišč na drevesa, Bled 2011; predavateljica na delavnici Ljubljana MONS 2012 "Drevesa v urbanem okolju kot premoženje občin"; predavateljica na izobraževanju BC Naklo 2013 "Usposabljanje iz arboristike skozi slovensko prakso"
 • članica strokovne delovne skupine za prevod DIN standardov (SIST DIN 18915, SIST DIN 18916, SIST DIN 18917, SIST DIN 18919 in SIST DIN 18920), strokoven pregled s podanimi smernicami za "standardiziran popis za zelene površine"
 • članica Mednarodne zveze arboristov (ISA), Mednarodne zveze mestnih arboristov (SMA), Arborističnega društva Slovenije (ADS), ISA Chapter Austria (ISA AT)
 • članica odbora v Mednarodni arboristični zvezi Conference and Events Comittee, ISA CEC mandat 2011-2014

 
Pomembnejše reference na področju svetovanja, načrtovanja, izobraževanja, izvedbe:

 • projektno svetovanje za Mestno občino Maribor od leta 2004 (Mestni park, Magdalenski park, Trg generala Maistra, Ertlov gozd,..., posamezna in obcestna drevesa, diagnostika)
 • projektno svetovanje in načrtovanje na več projektih, za različne občine, od leta 2004 (Grajski park v Ravnah na Koroškem, Grajski park okoli gradu Lendava, zavarovani drevoredi ali posamezna drevesa,...)  
 • svetovanje in sodelovanje pri izpeljavi projekta "Celostna obnova dreves v Grajskem parku Brežice"; projekt je bil izpeljan s pomočjo sredstev EU
 • svetovanje in sodelovanje pri izpeljavi projekta LAS GOričko "Revitalizacija Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih"
 • svetovanje za različna podjetja ali zasebne lastnike, ki so lastniki ali upravljalci večjih sklopov dreves ali posameznih dreves, od leta 2003 (Posestvo Pule, Ponikve, Artiče,...)
 • izvajanje rednih letnih pregledov stanja dreves (mariborski parki, Grajski park Ravne na Koroškem, Park I. slovenskega tabora v Ljutomeru, Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih,...)
 • izvajanje svetovalnih delovnih terenov (VST na Petanjcih, območje Maribora,...)
 • sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri sanaciji številnih zavarovanih dreves (Lipa v Hotinji vasi, Peterlinova bukev, Platane v Medlogu,...)
 • sodelovanje pri pripravi katastra zelenih površin za območje Mestne občine Maribor
 • svetovanje in izobraževanje različnih izvajalskih podjetij
 • svetovanje v času izvedbe gradbenih del v okolici dreves
 • strokovno sodelovanje z arhitekti, krajinskimi arhitekti in projektanti (prenova Trga Leona Štuklja, labirint Exodos v Ljubljani, Slomškov trg, Park Pekarna, OŠ Škofije, Akvarij-terarij v Mariboru,...)
 • izdelava arboristične ocene in letni pregledi za drevesa v plezalnih parkih po standardu SIST EN 15567-1:2008 (Pustolovski park Betnava)
 • delavnice - Maribor zeleno mesto, Pod krošnjami dreves, Pomen dreves v urbanem okolju, Drevesa so edinstvena, Osnove obrezovanja / obžagovanja dreves za izvajalska podjetja,...
 • osveščanje javnosti (informativno gradivo: Mestna drevesa, Obžagovanje starejših dreves, Sajenje dreves, Arboristika, Drevesa na gradbišču,...)
 • poznavanje in uporaba opreme in tehnik za višinsko delo na drevesih – za drevesne plezalce

 

Vsem s katerimi smo v preteklih letih že sodelovali se za izkazano zaupanje
in vašo skrb za drevesa iskreno zahvaljujemo!

Samo skupaj lahko ustvarjamo lepa, varna in zdrava drevesa.
Drevesa sadimo in vzdržujemo tudi za naslednje generacije!

 

Arboristika
Arborist
Miti in resnice o drevesih
Koristi dreves

Pri skrbi za vaša drevesa vam nudimo naslednje arboristične storitve:

 • svetovanje in načrtovanje nege dreves
 • ocene stanja, vitalnosti in varnosti dreves
 • sodelovanje z izvajalci nege dreves
 • svetovanje pri projektiranju
 • svetovanje pri načrtovanju zasaditev
 • neodvisen nadzor izvajalcev
 • izdelava in upravljanje katastrov dreves
 • pomoč pri stikih z javnostmi
 • izobraževanje

tanja@arborist.si
GSM: 040/510-681

 

 
 
© Arborist Tanja Grmovšek s.p., 2007-2024, Vse pravice pridržane
Bran©o