En človek res ne more
spremeniti sveta, pač pa ga lahko
ideja, ki jo ta posreduje drugim.

Demokrit

O PODJETJU DEJAVNOSTI REFERENCE VIZIJA GALERIJA

Arborist

Arborist (M) ali arboristka (Ž)- strokovnjak za drevesa v urbanem okolju.


Arborist svetovalec - s svojim strokovnim delom zagotavlja objektivne informacije o drevesih. Predvsem opravlja svetovanje na različnih področjih arboristike. Pripravlja lahko različna strokovna mnenja. Ukvarja se z diagnostiko in ocenitvijo vitalnosti ter varnosti dreves z uporabo različnih diagnostičnih metod. Sodeluje pri različnih projektih v fazi projektiranja, izvedbe ter nadzora v času izvedbe (sajenje ali obžagovanje dreves, drevesa na gradbišču). Prav tako svetuje ali v celoti izvede popis lesnatih rastlin. Specializira se lahko za sodnega izvedenca na področju dreves in za določevanje vrednosti dreves pri nepremičninah ali zavarovalništvu ali za izobraževanje izvajalcev.

Certifikati: ISA Certified Arborist, EAC Tree Technician, ISA Board Master, ASCA Consultant Arborist


Mestni arborist - ukvarja se z drevesi na območju občine ali mesta. Ima celosten pregled nad stanjem in razvojem dreves. Ukvarja se s posameznimi drevesi in tudi vsemi mestnimi drevesi kot celoto, t.i. urbani gozd ali »zeleni pokrov mesta«. Njegovo področje dela je  pripravljanje kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za vzdrževanje mestnih dreves (sajenje dreves, obrezovanje in odstranjevanje dreves), pripravljanje smernic in pravilnikov, vzdrževanje in obnavljanje katastra dreves, sodelovanje z drugimi občinskimi službami. Zelo pomembno področje je tudi izobraževanje ter osveščanje in komunikacija z občani, mediji ter drugimi podjetji ali ustanovami.

Certifikati: ISA Certified Arborist Municipal Specialist


Arborist obžagovalec opravlja obžagovanje/obrezovanje dreves v urbanem okolju. Specializiran je lahko za delo na enem ali več področjih: za delo na tleh, za delo z uporabo dvižne košare ali za najzahtevnejše, delo na drevesu z uporabo vrvnih tehnik (t.i. arborist plezalec). Vsi delavci morajo biti ustrezno izobraženi, primerno zavarovani, prav tako pa morajo uporabljati ustrezno opremo. Narava dela se med področji precej razlikuje.

Certifikati: ISA Tree Worker, ISA Aerial Lift Operator, EAC Tree Worker


Znanstvenik ali raziskovalec na področju arboristike
Večina raziskovalcev in znanstvenikov je zaposlenih na univerzah ali zavodih. Področja raziskovanja so predvsem arboristika, urbano gozdarstvo, fiziologija rastlin, fitopatologija. Z znanstvenim pristopom se oblikujejo smernice za boljše poznavanje in vzdrževanje dreves.

Arboristika
Arborist
Miti in resnice o drevesih
Koristi dreves

Pri skrbi za vaša drevesa vam nudimo naslednje arboristične storitve:

  • svetovanje in načrtovanje nege dreves
  • ocene stanja, vitalnosti in varnosti dreves
  • sodelovanje z izvajalci nege dreves
  • svetovanje pri projektiranju
  • svetovanje pri načrtovanju zasaditev
  • neodvisen nadzor izvajalcev
  • izdelava in upravljanje katastrov dreves
  • pomoč pri stikih z javnostmi
  • izobraževanje

tanja@arborist.si
GSM: 040/510-681

 

 
 
© Arborist Tanja Grmovšek s.p., 2007-2024, Vse pravice pridržane
Bran©o